แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562