หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 7 ครั้ง / เขียนโดย ธนัท พัฒนภิรมย์

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1UxZjkd751TnFvW7OI8AV1SHBM-czJ5Bg/preview" width="640" height="480"></iframe>

.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ธนัท พัฒนภิรมย์


งานเขียนอื่น ๆ ของ ธนัท

คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์...อ่าน 15 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานนายมารุต สุทโธการ...อ่าน 14 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562...อ่าน 42 ครั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา...อ่าน 39 ครั้ง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...อ่าน 29 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวศรัณยภัทร บำรุงพันธ์...อ่าน 31 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานนายธนัท พัฒนภิรมย์...อ่าน 24 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร จรัลทรัพย์...อ่าน 12 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน นางเมษา ศรีสด...อ่าน 31 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส...อ่าน 64 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต
เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต
วิตามินดี
วิตามินดี
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
ทำไมเราต้องแยกขยะ
ทำไมเราต้องแยกขยะ
โฟนิคส์ (Phonics)
โฟนิคส์ (Phonics)


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 759 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 393 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 386 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 293 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 269 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 249 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 246 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 238 ครั้ง
เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
นักเรียนวาดภาพกราฟฟิก  ด้วยโปรแกรม Paint
นักเรียนวาดภาพกราฟฟิก ด้วยโปรแกรม Paint
ทดสอบ
ทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.