สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565


วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางมุกดา อนุกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เข้านิเทศชั้นเรียน 
 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู และนักเรียน
         


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วรรณิศา จันทร์นี


วรรณิศา
วรรณิศา จันทร์นี


IMG