สพป.จันทบุรี เขต 1

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565

            วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขวาง ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพรวมถึงฉีดวัคซีนตามที่นักเรียนแต่ละคนควรได้รับ โดยทำการรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปริฉัตร หุ่นบุญ


ปริฉัตร
ปริฉัตร หุ่นบุญ

บทความอื่นของ ปริฉัตร

    0 results


IMG