สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564

 

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เช่น วิ่งกระสอบ เดินตะขาบ เดินสามขา ปิดตาป้อนกล้วย เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง และฟุตบอล เป็นต้น


 
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ศศิธร ยงยุทธ


ศศิธร
ศศิธร ยงยุทธ


IMG