สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับ กองทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อารียา ศรีสมัย


อารียา
อารียา ศรีสมัย


IMG