สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอขอบพระคุณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ที่เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG