สพป.จันทบุรี เขต 1

นำหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ

กล่องแสดงความคิดเห็น



บทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG