สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอขอบพระคุณ คุณวรรษมน หอมเอนก ที่ได้เลี้ยงไก่ KFC และ มอบตุ๊กตาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG