สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภณเอก ภัชรวาณิชสกุล ตำแหน่งครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG