สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ได้จัดอบรมการฝึกสมาธิ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG