สพป.จันทบุรี เขต 1

คุณครู ภณเอก ภัชรวาณิชสกุล ตำแหน่ง ครู ได้เกียรติบัตรเป็นครูควบคุมนักเรียนแกนนำในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG