สพป.จันทบุรี เขต 1

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนวัดเนินสูง

1.รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2.พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ 2542 เเละเเก้ไขเพิ่มเติม
3.1พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546
3.2ระเบียบกระทรวงศึกษา
4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 25475.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กล่องแสดงความคิดเห็น