สพป.จันทบุรี เขต 1

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
คำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
คำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กล่องแสดงความคิดเห็น