สพป.จันทบุรี เขต 1

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โรงเรียนวัดเนินสูง

ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และรายงานการประชุม


 

กล่องแสดงความคิดเห็น