สพป.จันทบุรี เขต 1

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โรงเรียนวัดเนินสูง

ระเบียบวาระและรายงานการประชุมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และรายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเนินสูง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเนินสูงรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเนินสูง
กล่องแสดงความคิดเห็น