สพป.จันทบุรี เขต 1

เรียนรู้การทำก้อนเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ครูต่อศักดิ์  สุวิสุทธิมนตรี  นำนักเรียนเข้ารับการอบรมวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาพร โลหากาศ


สุภาพร
สุภาพร โลหากาศ


IMG