สพป.จันทบุรี เขต 1

การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา

1 เมษายน - 30 กันยายน 2565

ของ

นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG