สพป.จันทบุรี เขต 1

2565.08.29 : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ธนาธิป นามีผล


ธนาธิป
ธนาธิป นามีผล


IMG