สพป.จันทบุรี เขต 1

ผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่


โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 300 คน) ประเภทดีเด่น เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564ระดับเขตพื้นที่ 

กล่องแสดงความคิดเห็น



บทความโดย ธันยาดา แก้วบำรุง


ธันยาดา
ธันยาดา แก้วบำรุง


IMG