สพป.จันทบุรี เขต 1

คลิบ VDO โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด)https://www.youtube.com/watch?v=oxkmQdfPSv0 

โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด)  
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)
      ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ขยายตัวในกลุ่มผู้เสพ จากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปสู่กลุ่มเยาวชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งในเวลานี้ กัญชาซึ่งเคยเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายนั้น ได้เปลี่ยนเป็นกัญชาเสรีมีได้ทั่วไป ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนนำกัญชาไปใช้โดยขาดความเข้าใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปณิตา วรัจฉรียกุล


ปณิตา
ปณิตา วรัจฉรียกุล


IMG