สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดช้างข้าม ฯ ทำการสุ่มตรวจ ATK หาเชื้อ COVID พบการตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ศศิธร ยงยุทธ


ศศิธร
ศศิธร ยงยุทธ


IMG