สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนสตรีวิทยา


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวิทยา
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )


ครั้งที่
รายงานที่ 1 รายงานที่ 2

งานเขียนของโรงเรียน

0 results

Facebook โรงเรียน
QR MOBILE

ผู้อำนวยการโรงเรียน

    0 results

ผู้ประสานงาน ICT

    0 results

IMG