C Shop
C Shop
C Shop
C Shop
×
อีแปะมีชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดหนองคัน
฿1.00

ติดต่อผู้ผลิตสินค้า
โรงเรียนวัดหนองคัน

รายละเอียดสินค้า

อีแปะมีชีวิต
           อีแปะคือ ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านทำขึ้นมาใช้ล่อเชื้อหอยนางรมที่อยู่ในคลองให้มาเกาะอาศัย โดยนำปูนซีเมนต์และทรายมาผสมกับน้ำแล้วหยอดเป็นแป้นบนเชือก
ขายในราคาพวงละ 1 บาท 

วัสดุ
ทรายละเอียด 
ปูนซีเมนต์
น้ำ
เชือก
ขัน
ช้อน
กระดาษ


Leave a Comment
ระบบแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์โรงเรียนวัดหนองคัน | Chan1 E-Commerce Platform | Powered By www.chan1.net