การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สพป.จันทบุรี เขต 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2563