แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1