อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สพป.จันทบุรี เขต 1
พรบ. กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง