หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม

ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 25 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


วันที่ 9 กันยายน 2563 
1. นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 2.2 ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร 2. นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล สพป.จบ.1 (ข้าราชการชำนาญ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.6 การบริหารงานบุคคล 
3. นายชัยชาญ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลิ้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.4 การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา
.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์

การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม...อ่าน 56 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 172 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 256 ครั้ง
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion...อ่าน 11 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 315 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...อ่าน 52 ครั้ง
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์...อ่าน 3 ครั้ง
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม...อ่าน 25 ครั้ง
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ...อ่าน 21 ครั้ง
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง...อ่าน 23 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำศึกษาดูงาน
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
โครงการอบรมต้านยาเสพติด


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 408 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 256 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 240 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 172 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
ข่าว  COVID  19
ข่าว COVID 19
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.