หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง / เขียนโดย นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์


งานเขียนอื่น ๆ ของ นัฐชยา

โรงเรียนวิถีพุทธ...อ่าน 2 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบทักษะคณิตศาสตร์...อ่าน 42 ครั้ง
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอนายายอาม...อ่าน 57 ครั้ง
ด้านการศึกษา...อ่าน 18 ครั้ง
เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ...อ่าน 12 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์...อ่าน 11 ครั้ง
นักเรียนวาดภาพกราฟฟิก ด้วยโปรแกรม Paint...อ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนปลอดขยะ...อ่าน 8 ครั้ง
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์...อ่าน 16 ครั้ง
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 22 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

วารสารประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563
วารสารประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 413 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 263 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 191 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ และวันภาษาไทย
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ และวันภาษาไทย
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.