หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง / เขียนโดย จุไรรัตน์ สร้อยศรี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดสามผานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี
นายไชยะ บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามผานเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองหน้า
พระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวนำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน ถวายพระพรชัยมงคล


https://drive.google.com/file/d/1led8gi-MrTKRQJCOz0lbuUkcFMxbQSzO/view?usp=sharing


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย จุไรรัตน์ สร้อยศรี


งานเขียนอื่น ๆ ของ จุไรรัตน์

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง ...อ่าน 8 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563...อ่าน 21 ครั้ง
ทุนสงเคราะห์คณะสงฆ์ ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี...อ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน...อ่าน 12 ครั้ง
นักบินน้อยของโรงเรียนสามผาน จันทบุรี...อ่าน 24 ครั้ง
ศิลปะสะท้อนความคิด...อ่าน 17 ครั้ง
SCG_“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน...อ่าน 21 ครั้ง
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนวัดสามผาน...อ่าน 36 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย
ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
โครงการ อย.น้อย
โครงการ อย.น้อย
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ  ผดุงโกเศตร์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 408 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 257 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 174 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร  จรัลทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร จรัลทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพรรณทิพย์  บำรุงทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
ลูกเสือ-เนตรนารีบำเบ็ญประโยชน์
ลูกเสือ-เนตรนารีบำเบ็ญประโยชน์

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.