หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง / เขียนโดย สัญญา ศรีคงรักษ์

          โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง นับเป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า "ไหว้ครู”ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี

   

.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


งานเขียนอื่น ๆ ของ สัญญา

กรรมการตัดสิน“ภาพยนตร์สั้น” 2563...อ่าน 20 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบมาตรฐาน ปี 2563...อ่าน 29 ครั้ง
ปลูกผัก วอเตอร์เครส (Watercress) ...อ่าน 8 ครั้ง
อบรม "สื่อภาพยนตร์สั้น"...อ่าน 57 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดิน...อ่าน 2 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563...อ่าน 15 ครั้ง
การทดสอบอ่านออกเขียนได้ ป.4...อ่าน 37 ครั้ง
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ...อ่าน 26 ครั้ง
ถวายเทียนพรรษา...อ่าน 9 ครั้ง
ถุงยังชีพ และหน้ากากผ้าของสภากาชาดไทย ...อ่าน 12 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โครงการ อย.น้อย
โครงการ อย.น้อย


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 410 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 259 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 186 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
สถานพินิจฯ สู่สถานศึกษา
สถานพินิจฯ สู่สถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาธิกา  สายศรีแก้ว
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาธิกา สายศรีแก้ว
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพรรณทิพย์  บำรุงทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพรรณทิพย์ บำรุงทรัพย์

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.