หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง / เขียนโดย แสงเดือน บุญอภัย

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

       โรงเรียนไม่ใช่แค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจทำให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง   และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เจอประสบการณ์จริงได้ด้วยตนเอง  ส่วนต่างๆภายในโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้   เช่น สนามกีฬา  สวนเกษตร  ห้องครัว เป็นต้น  จะมีรายละเอียดดังรูปด้านล่าง


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย แสงเดือน บุญอภัย


งานเขียนอื่น ๆ ของ แสงเดือน

การศึกษากับคุณธรรม...อ่าน 17 ครั้ง
ท่านบรมครูขงจื่อ...อ่าน 4 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน...อ่าน 12 ครั้ง
คัดแยกขยะ...อ่าน 12 ครั้ง
เรียนรู้ได้ทุกที่...อ่าน 12 ครั้ง
ท่องจีนจิ๊บๆ...อ่าน 7 ครั้ง
งานอาชีพในโรงเรียน...อ่าน 29 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 410 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 259 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 187 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
การเป็นหัวหน้างานที่ดี
การเป็นหัวหน้างานที่ดี
นักเรียนสมัครและทำข้อสอบpisa
นักเรียนสมัครและทำข้อสอบpisa
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.