หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง / เขียนโดย วิลาสินี ขุนหมื่น

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของสภานักเรียนโรงเรียนวัดวังหินฯ เนื่องจากตอนนี้เกิดปัญหาถุงพลาสติกมีจำนวนมาก นักเรียนจึงเล็งเห็นว่า
ควรจะลดการใช้ถุงพลสติกส่งเสริมการใช้ถุงผ้าในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย วิลาสินี ขุนหมื่น


งานเขียนอื่น ๆ ของ วิลาสินี

กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก...อ่าน 2 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาโรงเรียนวัดวังหินฯ ในปีการศึกษา 2562...อ่าน 1 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ความสำคัญของเกมการศึกษา
ความสำคัญของเกมการศึกษา
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย
ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 408 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 257 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 174 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ
โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนปลอดขยะ
การมีส่วนร่วมในชุมชน
การมีส่วนร่วมในชุมชน
ผักสวนครัว
ผักสวนครัว
10 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด - 19
10 วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด - 19

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.