หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง / เขียนโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร

คณะผู้กำกับ พร้อมด้วย ลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีเมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร


งานเขียนอื่น ๆ ของ ณรงค์ศักดิ์

การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25 กรกฎาคม 2563...อ่าน 4 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกของโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ...อ่าน 6 ครั้ง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63...อ่าน 9 ครั้ง
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 14 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ...อ่าน 12 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563...อ่าน 13 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ  ผดุงโกเศตร์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์
โรงเรียนบ้านจรเข้มากศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านจรเข้มากศึกษาดูงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 408 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 257 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 174 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
ผลอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย
ผลอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงาน
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน้ำ
เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน้ำ

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.