หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง / เขียนโดย กาญจนา แสงมาศ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ....โรงเรียนบ้านแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย กาญจนา แสงมาศ


งานเขียนอื่น ๆ ของ กาญจนา

คณะผู้บริหารจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำศึกษาดูงาน...อ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจรเข้มากศึกษาดูงาน...อ่าน 8 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563...อ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563...อ่าน 8 ครั้ง
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563...อ่าน 14 ครั้ง
วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย...อ่าน 11 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...อ่าน 6 ครั้ง
ลูกเสือ-เนตรนารีบำเบ็ญประโยชน์...อ่าน 21 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง
นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ  ผดุงโกเศตร์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 412 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 260 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 188 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
การมีส่วนร่วมในชุมชน
การมีส่วนร่วมในชุมชน
การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม  2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2563
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.