หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง / เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่

หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ำนวยการสถานศึกษา


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


งานเขียนอื่น ๆ ของ ภาณุวัฒน์

บทความ กฎหมายหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...อ่าน 8 ครั้ง
บทความ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...อ่าน 28 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการใช้ประโยชน์)...อ่าน 60 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)...อ่าน 22 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ)...อ่าน 20 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา...อ่าน 19 ครั้ง
การขออนุมัติไปราชการ...อ่าน 17 ครั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ...อ่าน 11 ครั้ง
ขั้นตอนการให้บริการการดำเนินการขอมีบัตรข้าราชการ...อ่าน 20 ครั้ง
หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...อ่าน 19 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี
สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
คัดกรองนักเรียน
คัดกรองนักเรียน


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 411 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 259 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 188 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร  จรัลทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร จรัลทรัพย์
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.