หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือปฏิบัติงานของนางสุมัชฌภัค พงศาวดาร

ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง / เขียนโดย สาวิกา สุกสิ


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สาวิกา สุกสิ


งานเขียนอื่น ๆ ของ สาวิกา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี...อ่าน 50 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของนางสุรีรัตน์ แสงวิเชียร...อ่าน 17 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.แสงนภา สมคำ...อ่าน 18 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาวิกา สุกสิ...อ่าน 22 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.จริยา สารวุฒิ...อ่าน 3 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของนางสุมัชฌภัค พงศาวดาร...อ่าน 8 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาธิกา สายศรีแก้ว...อ่าน 4 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สุนารี ศรีคงรักษ์...อ่าน 10 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.ณัฐชยา ยั่งยืน...อ่าน 17 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ...อ่าน 31 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3
ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
วีดีโอการสอนภาษาไทย
วีดีโอการสอนภาษาไทย
เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 740 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 386 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 234 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 216 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 183 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 182 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 144 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 128 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์
คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25 กรกฎาคม 2563
การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25 กรกฎาคม 2563
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.