หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง / เขียนโดย สุภาวดี อ่องโอภาส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สุภาวดี อ่องโอภาส


งานเขียนอื่น ๆ ของ สุภาวดี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร...อ่าน 18 ครั้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...อ่าน 51 ครั้ง
แผนป้องกันการทุจริต...อ่าน 39 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต...อ่าน 49 ครั้ง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...อ่าน 34 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุภาวดี อ่องโอภาส...อ่าน 25 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...อ่าน 89 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...อ่าน 64 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...อ่าน 223 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563
กระปุกออมสินของหนู
กระปุกออมสินของหนู
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง
นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 410 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 259 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 186 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
 คู่มือการปฏิบัติงาน นางกนกวรรณ  วงษ์จันทร์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางกนกวรรณ วงษ์จันทร์
เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต
เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต
คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ตำบลเขาวงกต
โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ตำบลเขาวงกต

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.