หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือการปฏิบัติงาน นายจักรินทร์ กสิกรรม

ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง / เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


งานเขียนอื่น ๆ ของ ภาณุวัฒน์

บทความ กฎหมายหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...อ่าน 20 ครั้ง
บทความ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...อ่าน 14 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการใช้ประโยชน์)...อ่าน 44 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)...อ่าน 13 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ)...อ่าน 12 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา...อ่าน 8 ครั้ง
การขออนุมัติไปราชการ...อ่าน 10 ครั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ...อ่าน 9 ครั้ง
ขั้นตอนการให้บริการการดำเนินการขอมีบัตรข้าราชการ...อ่าน 13 ครั้ง
หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...อ่าน 14 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
9 สิ่งที่เด็กป.1 ควรทำให้ได้จากประสบการณ์ตรงของแม่ญี่ปุ่น
9 สิ่งที่เด็กป.1 ควรทำให้ได้จากประสบการณ์ตรงของแม่ญี่ปุ่น
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 384 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 214 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 194 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 183 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 164 ครั้ง
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
อ่าน 98 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 95 ครั้ง
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
พรบ. กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.