หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือการปฏิบัติงาน นางกนกวรรณ วงษ์จันทร์

ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง / เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คงอยู่


งานเขียนอื่น ๆ ของ ภาณุวัฒน์

บทความ กฎหมายหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...อ่าน 8 ครั้ง
บทความ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...อ่าน 28 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการใช้ประโยชน์)...อ่าน 60 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)...อ่าน 22 ครั้ง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ)...อ่าน 20 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา...อ่าน 19 ครั้ง
การขออนุมัติไปราชการ...อ่าน 17 ครั้ง
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ...อ่าน 11 ครั้ง
ขั้นตอนการให้บริการการดำเนินการขอมีบัตรข้าราชการ...อ่าน 20 ครั้ง
หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...อ่าน 19 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
การใช้งาน Scratch เบื้องต้น
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ  ผดุงโกเศตร์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 414 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 263 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 193 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ นางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรไชย
คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย
รู้จักกับโรค ชิคุนกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย
รู้จักกับโรค ชิคุนกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.