หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์

ลงวันที่ 1 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง / เขียนโดย บุญสิตา ดีวัฒนานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(DL-ICT)

ของนางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย บุญสิตา ดีวัฒนานนท์


งานเขียนอื่น ๆ ของ บุญสิตา

e-service...อ่าน 18 ครั้ง
พรบ. กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง...อ่าน 34 ครั้ง
การอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)...อ่าน 26 ครั้ง
ข้อมูลติดต่อ...อ่าน 20 ครั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ...อ่าน 14 ครั้ง
อำนาจหน้าที่...อ่าน 30 ครั้ง
สถิติการให้บริการ...อ่าน 37 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC รุ่น 2...อ่าน 14 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์...อ่าน 22 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
คัดกรองนักเรียน
คัดกรองนักเรียน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล
Why  do  people  blink ?
Why do people blink ?
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน สพป จบ.1


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 412 ครั้ง
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 315 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
อ่าน 260 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
อ่าน 242 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 223 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อ่าน 188 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 133 ครั้ง
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
อ่าน 126 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
ดำเนินการประชุมการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดำเนินการประชุมการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนวัดสามผาน
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนวัดสามผาน
คู่มือการให้บริการทางวิชาการ
คู่มือการให้บริการทางวิชาการ

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.