หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือการให้บริการทางวิชาการ

ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง / เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


งานเขียนอื่น ๆ ของ สุทธิ

คู่มือการให้บริการทางวิชาการ...อ่าน 52 ครั้ง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน...อ่าน 26 ครั้ง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด...อ่าน 25 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...อ่าน 43 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล...อ่าน 35 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผลอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย
ผลอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รับมอบเจลแอลกอฮอล์
รับมอบเจลแอลกอฮอล์
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 760 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 385 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 231 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 188 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 179 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 178 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 135 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 127 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ผักสวนครัว
ผักสวนครัว

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.