หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง / เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


งานเขียนอื่น ๆ ของ สุทธิ

คู่มือการให้บริการทางวิชาการ...อ่าน 46 ครั้ง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน...อ่าน 20 ครั้ง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด...อ่าน 22 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...อ่าน 45 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล...อ่าน 64 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

เปิดบ้านปฐมวัย
เปิดบ้านปฐมวัย
คนเท่ห์กินผัก  คนน่ารักกินผลไม้
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้
ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
ยาเสพติดกับแนวทางการป้องกัน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สี่คนหาม  สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 384 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 214 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 194 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 183 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 164 ครั้ง
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
อ่าน 98 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 95 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสามผาน
เบื้องหลังการถ่ายทำ NO เลือกไม่เพื่อใช่
เบื้องหลังการถ่ายทำ NO เลือกไม่เพื่อใช่
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
ข่าว  COVID  19
ข่าว COVID 19
Next Station… Chanthaburi Band
Next Station… Chanthaburi Band

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.