หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 45 ครั้ง / เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สุทธิ สุวรรณปาล


งานเขียนอื่น ๆ ของ สุทธิ

คู่มือการให้บริการทางวิชาการ...อ่าน 46 ครั้ง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน...อ่าน 20 ครั้ง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด...อ่าน 22 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...อ่าน 45 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ของ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล...อ่าน 64 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวัง  COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวัง COVID-19
ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4-6
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 384 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 214 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 194 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 183 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 164 ครั้ง
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
ค่ายพัฒนาทกษะทางดนตรีจันทบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
กระแสความนิยมปลาคาร์พของผู้เลี้ยงปลาเมืองจันทบุรี ตอนพิเศษ Kawarimono
อ่าน 98 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 95 ครั้ง
โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การจัดการขยะโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
การจัดการขยะโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การประกวดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในการจัดทำคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
การประกวดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในการจัดทำคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.