หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสกุลยา ผลบุญ ศึกษานิเทศก์

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง / เขียนโดย สกุลยา ผลบุญ


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย สกุลยา ผลบุญ


งานเขียนอื่น ๆ ของ สกุลยา

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสกุลยา ผลบุญ ศึกษานิเทศก์...อ่าน 1 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เอง
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ
สวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยสู่ความเป็นเลิศ
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ควรขยันให้ถูกที่  และถูกเวลา
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 760 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 385 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 231 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 188 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 179 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 178 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 135 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 127 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ของ สมพร พรหนองแสน
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ของ สมพร พรหนองแสน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563
ทดลองการทำการเรียนการสอนออนไลน์  โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย
ทดลองการทำการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.