หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ขวัญฤดี ไชยชาญ

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง / เขียนโดย ขวัญฤดี ไชยชาญ


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย ขวัญฤดี ไชยชาญ


งานเขียนอื่น ๆ ของ ขวัญฤดี

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ ขวัญฤดี ไชยชาญ...อ่าน 30 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีพุทธ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
ทดสอบ
ทดสอบ


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 740 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 386 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 234 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 217 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 183 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 182 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 145 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 128 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC 13 ก.ค. 63
SCG_“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน
SCG_“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดสามผาน
การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
วิจัยชั้นเรียน
วิจัยชั้นเรียน
การศึกษากับคุณธรรม
การศึกษากับคุณธรรม

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.