หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 67 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์

What Most Schools Dont Teach...อ่าน 29 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง...อ่าน 67 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน...อ่าน 217 ครั้ง
เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ...อ่าน 50 ครั้ง
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...อ่าน 78 ครั้ง
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)...อ่าน 57 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins...อ่าน 128 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 182 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
โครงการอบรมต้านยาเสพติด
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
Chanthaburi Summer Music Camp 2019
Chanthaburi Summer Music Camp 2019


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 740 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 386 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 234 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 217 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 183 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 182 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 145 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 128 ครั้ง
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผลิตภัณฑ์จากข่า
ผลิตภัณฑ์จากข่า
Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา โดย นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์
Active Learning โรงเรียนวัดพลับพลา โดย นางสาวจุฑามาศ ภุชงค์
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.