หน้าหลัก
สพป.จบ.1
บุคลากร
Contact Us
About Us
รายชื่อโรงเรียน
LOGIN


เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)

ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง / เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำเสนอบทความ KM / PLC ในรูปแบบ Digital Content โดยมีขั้นตอนการใช้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าเว็ปไซต์ที่ www.chanthaburi.thaieducation.net
เข้าระบบโดยการกรอก Username และ Password ส่วนบุคคล
2. หลังจากเข้าระบบโดยถูกต้องแล้วจะปรากฏหน้าใช้งานรายบุคคล เลือกปุ่ม เขียนข่าว - บทความ
3. ตั้งชื่อบทความ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกชื่อเรื่อง4. ชื่อเรื่องจะมาปรากฏในรายการจากนั้นกดปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าทำข้อมูล


5. หน้าจัดการข้อมูล ***ตรงส่วนนี้แนะนำให้ศึกษาจากวิโีโอที่แนบด้านท้ายเรื่องนะครับ6. หลังจากเขียนเนื้อหาจบแล้ว และพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้ผู้ใช้กลับมาที่หน้ารายการบทความ ให้เลือกปุ่ม online จากสีแดงให้เป็นสีเขียว และในกรณีที่ต้องการเปิดใช้การแสดงความคิดเห็น ให้เลือกปุ่ม Comment จากสีแดงเป็นสีเขียว กรณต้องการลบบทความให้เลือกปุ่มถังขยะ.

สำหรับมือถือ
เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์

What Most Schools Dont Teach...อ่าน 29 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ พรณรงค์ ทรัพย์คง...อ่าน 65 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน...อ่าน 188 ครั้ง
เครื่องมือ Text Editor เพื่อการเขียนบทความ...อ่าน 49 ครั้ง
มนุษย์คือระบบนิเวศของไวรัส โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...อ่าน 78 ครั้ง
เครื่องมือการเขียนบทความออนไลน์ (C-SYSTEM)...อ่าน 55 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins...อ่าน 127 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 177 ครั้ง

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

สี่คนหาม  สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
วีดีโอการสอนภาษาไทย
วีดีโอการสอนภาษาไทย
โครงงานอาชีพ  ไก่ไข่
โครงงานอาชีพ ไก่ไข่
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
สสวท. ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ 31 ก.ค. 63
นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง
นักเรียนรับทุน ณ วัดพลูยาง
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-3


งานเขียนที่ได้รับความนิยม

ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
อ่าน 760 ครั้ง
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
อ่าน 385 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่าน 231 ครั้ง
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
การสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียน
อ่าน 188 ครั้ง
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
อ่าน 179 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
อ่าน 177 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
อ่าน 135 ครั้ง
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins
อ่าน 127 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2563
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร  จรัลทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานนางอุมาพร จรัลทรัพย์
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่  171  เรียนคอมพิวเตอร์
นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 เรียนคอมพิวเตอร์
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ของนางมลฑา ศรีเสริม
คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ของนางมลฑา ศรีเสริม
คู่มือการปฏิบัติงานของนางนวลศรี โพธิ์แก้ว
คู่มือการปฏิบัติงานของนางนวลศรี โพธิ์แก้ว

Copyright (c) 2020 www.chan1.net All rights reserved.