Chan1 Games 2023 (C GAMES)
มหกรรมกีฬานักเรียน 2566

ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล
ตะกร้อ
เปตอง
ปิงปอง
ว่ายน้ำ
บาสเก็ตบอล
หมากฮอต
หมากรุก
กรีฑา
แชร์บอล
219 320 263 110 294 45 76 269 56 36 1092 335

จำนวนนักกีฬาจำแนกกลุ่ม

กลุ่ม ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล

ตะกร้อ
เปตอง
ปิงปอง
ว่ายน้ำ
บาสเก็ตบอล
หมากฮอต
หมากรุก
กรีฑา
แชร์บอล
รวม
สฤษดิเดช 1 27 21 6 7 5 5 49 3 4 94 52 274
อนุบาลจันทบุรี 41 61 26 8 23 11 12 52 9 7 156 51 457
กลุ่มเมืองเหนือ 43 58 39 18 51 9 12 34 6 4 230 52 556
กลุ่มเมืองใต้ 31 44 48 15 52 6 29 37 10 11 138 29 450
กลุ่มท่าใหม่ 37 42 29 18 57 4 0 0 10 4 201 43 445
กลุ่มนายายอาม 23 42 50 20 42 5 4 47 10 2 85 55 385
กลุ่มแก่งหางแมว 42 45 50 25 62 5 14 50 8 4 188 53 546
รวม 218 319 263 110 294 45 76 269 56 25 1092 335 3,113

สนามแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

1.ปิงปอง โรงเรียนวัดสามผาน (ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองจันทบุรี) จัดการแข่งขันในวันที่ 8 กันยายน 2566
2.ว่ายน้ำ โรงเรียนบ้านแก้ว จัดการแข่งขันในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566
3.ฟุตบอล โรงเรียนวัดเนินสูง (สนามรร.วัดหนองบัว) จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4- 8 กันยายน 2566
4.ฟุตซอล โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน(สนามเทศบาลตำบลหนองบัว) จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2566
5.เปตอง โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (สนามโรงเรียนวัดรำพัน) จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2566
6.วอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านเนินจำปา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4- 9 กันยายน 2566
7.แชร์บอล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
8.ตะกร้อ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4- 7 กันยายน 2566
9.หมากฮอต หมากรุก โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 4-5 กันยายน 2566
10.บาสเก็ตบอล โรงเรียนสฤษดิเดช (สนาม ฝั่ง EP) จัดการแข่งขันระหว่าง 12-13 กันยายน 2566
11.กรีฑา โรงเรียนสฤษดิเดชสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันในวันที่ 15 กันยายน 2566

 ตารางการแข่งขัน

  ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล

ตะกร้อ
เปตอง
ปิงปอง
ว่ายน้ำ
บาสเก็ตบอล
หมากรุก/หมากฮอต
กรีฑา
วันที่แข่งขัน 4-8 ก.ย.2566 11-14 ก.ย.2566 4-9 ก.ย.2566 4-7 ก.ย.2566 12 ก.ย.2566 8 ก.ย.2566 8-9 ก.ย.2566 12-13 ก.ย.2566 4-5 ก.ย.2566 15 ก.ย.2566


เปิดตารางใหญ่