สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ข้อมูลบุคลากรครูในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จันทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สอนวิชา ดูข้อมูล
 1.นายรัชพล วริศเมธากุล ผู้บริหาร สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ดูข้อมูล
 2.นางสาวศยามล ชายหาด ครูระดับปฐมวัย -
ดูข้อมูล
 3.นางราตรี วิฤทธิ์ ครูระดับปฐมวัย ภาษาไทย
ดูข้อมูล
 4.นายมนัญชัย ชาวแกลง ครูระดับประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
ดูข้อมูล
 5.นางสาวเรืองลดา แสงประเสริฐ ครูระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์
ดูข้อมูล
 6.นายอรรถพล สุขสบาย ครูระดับประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
ดูข้อมูล
 7.นางสาวนลินนิภา องอาจ ครูระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดูข้อมูล
 8.นายอนุสรณ์ แก้วสิมมา ครูระดับประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
ดูข้อมูล
 9.นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน ครูระดับประถมศึกษา ภาษาไทย
ดูข้อมูล
 10.นางสาวพิชชาพร ประทุมวงศ์ ครูระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ดูข้อมูล
 11.นางญาณิศา เพ็ชรมนมะดัน ครูธุรการ การงานอาชีพ
ดูข้อมูล
 12.นายศุภกิจ ทองมี นักการ การงานอาชีพ
ดูข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายรัชพล วริศเมธากุล
    ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งวัว# สพป.จันทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

    0 results

ผู้ประสานงาน ICT

Facebook โรงเรียน